sobota, 02 maj 2015 06:27

Św. Józefie - módl się za nami... odpust parafilany.

1 maja obchodzimy doroczny odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Tego dnia gromadzimy się wokół naszego Patrona powierzając Mu nasze sprawy, rodziny.

 

Tegorocznym uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. kan. Jerzy Ławicki – proboszcz parafii św. Wojciecha w Płocku. Kazanie odpustowe wygłosił ks. kan. Albin Łuczkowski.

W homilii kaznodzieja zachęcał do przeżywania swojej pracy z miłością. Powołując się na nauczanie św. Jana Pawła II wskazał jaki cel i charakter winna mieć ludzka praca. Opiece świętego Cieśli z Nazaretu zawierzył osoby bezrobotne i poszukujące pracy, ukazując św. Józefa jako tego, który także doświadczył niepewności i swego rodzaju bezrobocia w momencie ucieczki do Egiptu.

Uroczysta Msza św. zakończyła się procesją Eucharystyczną i zawierzeniem parafii opiece św. Józefa.

Zapraszamy do Galerii zdjęć, gdzie można zobaczyć kilka fotografii z Uroczystości odpustowej.