sobota, 27 luty 2016 00:00

Nowy Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej

 W Bazylice Katedralnej w Płocku odbyły się święcenia nowego biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej - ks. prał. Mirosława Milewskiego. Głównym Konsekratorem był J.E. ks. bp Piotr Libera - Biskup Płocki. Współkonsekratorami byli: ks. kard. Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski i ks. abp. Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce. Serdecznie ks. Biskupowi Mirosławowi gratulujemy i będziemy pamiętać w naszych modlitwach.