niedziela, 03 kwiecień 2016 00:00

Słowo Księdza Proboszcza przed Nawiedzeniem MB Jasnogórskiej

 

Drodzy Parafianie

            W dniach 7/8 kwietnia 2016 r. będziemy przeżywali Uroczystość Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii Jej Częstochowskiego wizerunku. To pierwsza taka wizyta w  historii naszej parafialnej Wspólnoty, choć wielu z nas pamięta pobyt Obrazu Matki Bożej przed czterdziestu laty, który przeżywaliście w okolicznych płockich parafiach.

 

            Z Częstochowskim Wizerunkiem jesteśmy związani od ponad 600 lat. Madonna z Jasnej Góry wielokrotnie zaznaczyła swoją obecność w historii Polski. Pomocy,  wsparcia i orędownictwa Maryi doznawali królowie Rzeczypospolitej, hetmani i polski lud oddający się pod Jej opiekę w czasach reformacji, szwedzkiego „potopu”, odsieczy wiedeńskiej, utraty niepodległości, okupacji w latach II wojny światowej czy czasach komunizmu. Jakże prawdziwe okazywały się słowa  Marii Konopnickiej:     

            „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła,
            Nigdym ci mego nie odjęła lica,
            Ja — po dawnemu — moc twoja i siła!

            Bogurodzica.”

            Matczynej opieki Maryi doznawaliśmy nie tylko jako Naród. Ogromne rzesze Polaków wypraszały dla siebie i swoich bliskich łaski zdrowia, duchowej przemiany, powrotu do wiary, zgody i miłości w relacjach rodzinnych i sąsiedzkich.

            W tych kwietniowych dniach, będziemy Matkę Bożą gościć u siebie, w swojej parafialnej świątyni. Każdy będzie miał możliwość spojrzeć w Jej troskliwe oczy i przedstawić swoje radości i smutki.

            Uroczystość Nawiedzenia zostanie poprzedzona Misjami Maryjnymi, które potrwają od 3 do 7 kwietnia 2016 r. Poprowadzi je Ojciec Paulin z Jasnej Góry Krzysztof Kowalski.

            Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego nadzwyczajnego czasu łaski. Dla wielu niech będzie to czas umocnienia i ugruntowania swojej wiary, dla innych czas odnalezienia drogi prowadzącej do Boga, lub podjęcia refleksji nad sensem swego życia.

            Przypominamy, że w trwającym Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia nasza świątynia parafialna jest Kościołem Stacyjnym i możemy w niej uzyskać odpust zupełny z naszych grzechów pod zwykłymi warunkami.

                                                                            Ks. Andrzej Smoleń, proboszcz