poniedziałek, 06 czerwiec 2016 00:00

Pójdź pożegnać MATKĘ !

11 CZERWCA 2016 ROKU O GODZ. 11.00  

 PRZY KATEDRZE PŁOCKIEJ ODBĘDZIE SIĘ POŻEGNANIE OBRAZU

MB JASNOGÓRSKIEJ, KTÓRY  NAWIEDZAŁ NASZĄ DIECEZJĘ.

W ZWIĄZKU Z TYM, PRAGNIEMY ZORGANIZOWAĆ

PIESZĄ PIELGRZYMKĘ Z NASZEJ PARAFII DO KATEDRY.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA W NIEJ UDZIAŁU.

NIECH TO BĘDZIE NASZE DZIĘKCZYNIENIE ZA DOBĘ NAWIEDZENIA NASZEJ PARAFII.

ZE ŚPIEWEM I MODLITWĄ NA USTACH PÓJDŹMY POŻEGNAĆ NASZĄ MATKĘ.

WYJŚCIE PIELGRZYMKI ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 9.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !