sobota, 12 listopad 2016 00:00

Opłatek na wigiliny stół.

Od 14 listopada Pan Organista Arkadiusz będzie roznosił opłatek do naszych domów. Będziemy się nim dzielić w czasie Wieczerzy Wigilijnej. Bardzo prosimy o życzliwe i ciepłe przyjęcie Pana Organisty. Jest to wyraz naszej wdzięczności za Jego pracę, śpiew, grę, prowadzenie scholi i chóru. Szczegółowy plan roznoszenia opłatka znajduje się w Ogłoszeniach parafialnych. Opłatek można również nabyć w kościele po Mszach św. Przypominamy, że należy dzielić się opłatkiem wcześniej poświęconym, a taki roznoszą tylko organiści.