Powołanie Rady Gospodarczej

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego Ks. proboszcz naszej parafii w ubiegłą niedzielę powołał nową Radę Gospodarczą. Jej zadaniem jest wspomaganie proboszcza w sprawach gospodarczych parafii. Ma ona charakter doradczy. Na Mszy św. o godz. 12.30. Nowi Radni złożyli ślubowanie.

Skład Rady jest następujący: Pan Artur Olkowicz, Pan Jerzy Janiak, Pan Stanisław Chrzanowski, Pan Grzegorz Wereszczyński, Pan Tomasz Złotowski. Nowym Radym życzymy owocnej posługi dla naszej wspólnoty.