sobota, 31 marzec 2018 21:57

Życzenia Biskupa Płockiego na Wielkanoc 2018 r.


„Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność” Mdr 4,15

 

Umiłowani Diecezjanie!


Stajemy  ze  wzruszeniem  przy  pustym  grobie  Zmartwychwstałego  Chrystusa,  aby  z  radosną  wiarą  spotykać Go w ten uroczysty Dzień Paschy, szczególnie w wielkanocnej Eucharystii.To spotkanie opromienia i odmienia nas samych i naszą codzienność, budzi w nas wdzięczność wobec Przedwiecznego Ojca – za Jego łaskę i miłosierdzie, za Jego cudowną opatrzność, objawioną w odmianie losu „Pierworodnego spośród umarłych” – Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel zwyciężył grzech i śmierć, a nam daje udział w Swoim triumfie. Życzę Wam Kochani, aby stale doświadczać – jak tylu świętych, w tym nasz szczególny Patron św. Stanisław Kostka – zachwytu i zadziwienia Bożą miłością, która wszystko przemienia. Niech  zawsze  towarzyszą  Wam  pokój  i  radość  oraz  błogosławione  owoce  wzrastania  w  przyjaźni  z Panem i w świętości. A św. Stanisław z Rostkowa niech stale oręduje za nami u Zmartwychwstałego, niech wyprasza potrzebne łaski naszej młodzieży, naszym rodzinom, wspólnotom parafialnym, naszej Ojczyźnie świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości, całemu Kościołowi i światu!

Pascha A.D. 2018

† Piotr Libera  
Biskup Płocki