niedziela, 07 październik 2018 05:44

Bezpłatna pomoc logopedyczna

Rodzicu przeczytaj i skorzystaj

Chciałabym pomagać dzieciom od 3 miesiąca życia do 14 roku życia  w rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych.                                                                     

Darmową pomoc logopedyczną oferuję w każdy piątek w godzinach 16.30 – 17.30 w sali katechetycznej.

Jestem neurologopedą – kontakt ze mną w godzinach         18.00 – 20.00 w dniach od poniedziałku do czwartku pod numerem: 505 – 683 - 779

 Moim celem neurologopedy/logopedy wczesnej interwencji, jest:                                       - wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego,                                                      - stymulowanie obszaru ustno-twarzowego, które najefektywniejsze jest właśnie            w pierwszych miesiącach życia dziecka.                                                                                            Będę starała się pomóc dziecku, kiedy pojawia się problem z:                                                  - ssaniem, połykaniem, gryzieniem, żuciem, ruchami mimicznymi i artykulacyjnymi        a także w przypadku nieprawidłowości anatomicznych w obszarze ustno-twarzowym, nadwrażliwości lub niedowrażliwości na dotyk, czy też przy wzmożonym lub obniżonym napięciu mięśniowym, które wpływa na ułożenie całego ciała (także żuchwy i języka).

Terapia logopedyczna z dzieckiem/dziećmi starszymi będzie miała przede wszystkim na celu:

  • porady, instruktaże, wskazówki dla Rodziców
  • usprawnienie motoryki narządów mowy,
  • poprawienie jakości funkcji oddechowej, fonacyjnej i językowej,
  • korygowanie wad wymowy,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • usuwanie zaburzeń mowy,
  • nauczanie mowy, która się nie wykształciła.

Plan terapii logopedycznej będzie obejmował: 

  • masaż logopedyczny wg E. Stecko, • ćwiczenia funkcji przed-mownych (odgryzanie, żucie, połykanie);                                               •   ćwiczenia usprawniające język, wargi, podniebienie miękkie;                                              • ćwiczenia oddechowe mające na celu utrwalenie prawidłowego toru oddechowego, • wydłużenie fazy wydechowej, zapobieganie mówienia na wdechu;                              • ćwiczenia właściwe z zakresu wywołania i utrwalenia głosek (wywołanie głosek, które nie pojawiły się w rozwoju mowy bądź tych, które pojawiły się jako deformacja dźwięku;                                                                                                                                 • ćwiczenia głosek w sylabach, utrwalanie w wyrazach we wszystkich pozycjach: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, następnie w związkach dwuwyrazowych, w zdaniach, tekstach, wierszykach oraz różnicowanie głosek).

Serdecznie Zapraszam Rodzica i Dziecko