sobota, 20 kwiecień 2019 22:42

Życzenia Biskupa Płockiego na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2019 r.

Umiłowani Diecezjanie! 

Niech paschalne zwycięstwo Chrystusa będzie dla nas siłą i światłem, źródłem radości i pokoju, nadzieją i mocą w ustawicznym chrześcijańskim zmaganiu

o dobro i miłość, prawdę i jedność. Niech pobudza nas do trwania w nawróceniu i gorliwszej służby braciom!

 

Z modlitwą, pasterskim błogosławieństwem i najlepszymi życzeniami paschalnymi -

 

Płock, Pascha A. D. 2019

                                                                                       

 Wasz biskup Piotr