Sakramenty

 

Informacje o Sakramencie Chrztu Świętego

Sakrament chrztu odbywa się w 4 niedziele miesiąca na Mszy św. o godz.12.30.
Konferencje i spotkania przygotowujące do sakramentu Chrztu odbywają się w soboty po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w kościele.
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące od 14 roku życia, które przyjęły sakrament Bierzmowania.
Rodzice chrzestni z poza naszej parafii, przynoszą ze sobą zaświadczenie, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych wydane przez parafię z której pochodzą, oraz, że przystąpili do sakramentu Pokuty.
Do spisania aktu chrztu przynosimy ze sobą metrykę urodzenia dziecka i dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię nazwisko, data urodzenia, adres).